You are currently viewing Uczniowie będą się szkolić na turbinach i solarach.

Uczniowie będą się szkolić na turbinach i solarach.

Myślisz o pracy w branży OZE? Chcesz zdobyć potrzebne kwalifikacje, by np. obsługiwać farmy fotowoltaiczne? Wkrótce będzie to możliwe w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Szkoła wzbogaci się bowiem o specjalistyczne laboratorium, szkoleniowe zestawy turbin wiatrowych i zestawy solarne, które zakupi EcoGenerator.

Sprzęt trafi do szkoły w ramach projektu „Ścieżka ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny w dążeniu do zrównoważonego rozwoju wspierający dzieci i młodzież, lokalnych mieszkańców oraz przedsiębiorców Gminy Miasta Szczecin.” To autorski program ZCEMiP, który otrzymał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Dotyczy on szeroko pojętej edukacji ekologicznej, której głównymi odbiorcami mają być dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych i średnich a także regionalni przedsiębiorcy. Projekt ma ruszyć w tym roku, trwać dwa lata i obejmować kilka rodzajów działań, które będą realizowane razem z Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie. To m.in. warsztaty edukacyjne wyposażające dzieci i nauczycieli w niezbędne umiejętności i wiedzę proklimatyczną, multimedialne kampanie edukacyjne, fora klimatyczne, młodzieżowe konferencje, różnorodne formy pomocy edukacyjnych i wreszcie profesjonalnie wyposażone Laboratorium Edukacji ProKlimatycznej. 

– Wiemy, że EcoGenerator w najbliższej przyszłości będzie inwestować w zakresie fotowoltaiki – zauważa Marcin Pracz, kierownik biura warsztatowego w ZCEMiP przy ul. Hożej w Szczecinie. – Pojawił się zatem pomysł, by uczniów ostatnich klas technikum, kształcących się w zawodach: technik mechanik lub technik mechatronik naszej placówki, już na etapie edukacji, wyposażyć w takie certyfikowane umiejętności, które mogłyby być użyteczne do realizacji i eksploatacji planowanej przez EcoGenerator inwestycji. Uznając, że spółka może być zainteresowana poszukiwaniem takich pracowników w przyszłości, wystąpiliśmy do niej o wsparcie. 

Wartość całego projektu to ponad 2 mln złotych z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi niecały 1 mln 780 tys. złotych. Ponad 314 tys. złotych na powstanie Laboratorium przekaże EcoGenerator.  

– Od dawna w naszej szkole chcieliśmy otworzyć pracownię ekologiczną. W naszym regionie rozwijają się lub wchodzą na rynek firmy produkujące np. turbiny wiatrowe, planujące budowę fotowoltaiki – mówi Elżbieta Moskal, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. – One potrzebują odpowiednio przygotowanych pracowników, więc szkoły takie jak nasza, powinny być nakierowane na wyposażenie swoich absolwentów w certyfikowane kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia w szeroko pojętej branży Odnawialnych Źródeł Energii. 

Laboratorium będzie się mieścić w istniejących budynkach warsztatowych szkoły. Oprócz 10 stanowisk komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem, pojawią się też trzy mobilne edukacyjne, pokazowe, przenośne zestawy turbin wiatrowych i trzy mobilne, edukacyjne, pokazowe, przenośne zestawy paneli solarnych. 

– Program trwa dwa lata, ale sprzęt będzie służył nam jeszcze bardzo długo – kończy kierownik biura warsztatowego w ZCEMiP, Marcin Pracz. – Wymogiem zachowania trwałości projektu jest fakt, by pracownia była wykorzystywana później do niekomercyjnych edukacyjnych celów statutowych placówki. Co oznacza, że przez wiele lat będziemy mogli przygotowywać do zatrudnienia w branży OZE kolejnych naszych absolwentów. 

– Jako Zakład produkujący energię z odpadów, który wkrótce dzięki inwestycji w panele fotowoltaiczne zamierza robić to także ze słońca, widzimy przyszłość w branży OZE – mówi Tomasz Lachowicz, Prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. – Zdajemy sobie sprawę, że wykwalifikowani pracownicy, którzy mogliby zdobyć zatrudnienie w tym sektorze będą bardzo potrzebni. Dlatego też zdecydowaliśmy się wesprzeć projekt Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, który został bardzo dobrze oceniony i otrzymał dofinansowanie ze środków europejskich. 

Projekt jest współfinansowany ze środków w zakresie Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027, w ramach Priorytetu 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu 2. Edukacja klimatyczna dla mieszkańców/instytucji Nabór w trybie konkurencyjnym

Dodaj komentarz