You are currently viewing Zielona energia dla szkoły w Świnoujściu

Zielona energia dla szkoły w Świnoujściu

Ponad 60 paneli o łącznej mocy blisko 27 kW na dachu  Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu. Instalację fotowoltaiczną zapewniła spółka Orlen NEPTUN, a zamontowali ją specjaliści ze spółki Energa Obrót. 

Instalacja fotowoltaiczna składa się z paneli monokrystalicznych o mocy 420 Wp i falownika o mocy 25 kW. Dzięki zielonej inwestycji szkoła będzie mogła nie tylko produkować zeroemisyjną energię elektryczna, ale również obniżyć koszty bieżącego funkcjonowania.

Wybór Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu nie był przypadkowy. To placówka, z którą ORLEN Neptun od dłuższego czasu blisko współpracuje. Razem działamy w ramach Centrum Kompetencji Polskiego Offshore, w szkole od kilku miesięcy prowadzimy nasze szkolenia dla przyszłych pracowników terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych. Wspólnie zorganizowaliśmy też konkurs wiedzy o morskiej energetyce wiatrowejmówi Maciej Gelberg ze spółki ORLEN Neptun.

Tylko w ciągu jednego roku rachunki za energię elektryczną spadną o ponad 13 tys. zł, a emisja dwutlenku węgla do atmosfery zostanie zredukowana o ok 6 ton. 

Współpraca z ORLEN Neptun jest dla naszej szkoły ogromnym wyróżnieniem. Kształcąc młodych ludzi i przygotowując ich do zawodu możemy współuczestniczyć w tworzeniu nowej gałęzi polskiej gospodarki, jaką jest morska energetyka wiatrowa. Dzięki wsparciu spółki i ufundowaniu instalacji fotowoltaicznej nie tylko zaoszczędzimy pieniądze, ale również ograniczymy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery – zauważa Marzena Gańcza, dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu.

Nasza spółka konsekwentnie uczestniczy w procesie wspierania społeczności lokalnych. Po przedszkolu w Toruniu, przyszedł czas na Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu. Dla Energi Obrotu fundamentalne znaczenie ma efektywność energetyczna, którą rozumiemy jako optymalizację zarządzania energią. Nowa instalacja fotowoltaiczna w szkole wpisuje się w te działania – tłumaczy Aleksander Chołodnicki, p.o. dyrektora pionu sprzedaży spółki Energa Obrót.

ORLEN Neptun odpowiada w Grupie ORLEN za rozwój kolejnych inwestycji offshore wind. W 2023 r. koncern otrzymał decyzję o przyznaniu pięciu lokalizacji pod budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 5,2 GW. ORLEN Neptun rozpoczął też budowę w Świnoujściu pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego offshore wind. Po zakończeniu prac, będzie to jedna z najnowocześniejszych tego typu inwestycji w Europie.

Energa Obrót jest częścią Energi z Grupy ORLEN. Jej aktywność skupia się na obrocie energią elektryczną na rynku odbiorców indywidualnych, biznesowych, samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych. Dociera do ponad 3,3 mln klientów,  a ponad  49,5 proc. energii sprzedawanej przez spółkę pochodzi z odnawialnych źródeł. Energa Obrót rozwija usługi i technologie z zakresu zielonej energii –  kalkulacje śladu węglowego, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła, czy mobilne stacje ładowania.

 

Dodaj komentarz