Dolina Zielonej Energii

o nas

Jesteśmy pasjonatami odnawialnych źródeł energii.

Interesują nas wszelkie inicjatywy, inwestycje, wydarzenia, które pokazują dobre praktyki OZE.

Chcemy pokazywać dobre przykłady wykorzystywania naturalnego potencjału, który jest w naszym zasięgu. To, że jako region przodujemy w wytwarzaniu zielonej energii jeszcze bardziej motywuje nas do tego by promować,  informować i działać w zakresie OZE.

pexels-tomfisk-9893729 (1)
Pomorze Zachodnie jest liderem w wytwarzaniu czystej energii stąd możemy o sobie mówić, że tutaj jest Dolina OZE -  dolina najlepszych projektów i przykładów, dolina gdzie tej energii  produkuje się coraz więcej. Możemy być dla innych przykładem w wykorzystaniu naszego potencjału.

kontakt

Dolina OZE

telefon: 732722915

mail: kontakt@dolinaoze.pl