You are currently viewing Konferencja: Zielona energia z odpadów organicznych lub rolniczych

Konferencja: Zielona energia z odpadów organicznych lub rolniczych

Czy biogaz może być alternatywą dla tradycyjnych źródeł energii? Skąd możemy go pozyskiwać i jak go zamienić w zielone paliwo? O tym będą dyskutowali uczestnicy konferencji „Duński Model Biogazu. Produkcja biogazu z odpadów rolniczych i organicznych”, która odbędzie się 6 grudnia w Szczecinie.

Alternatywą dla dostaw energii jest biogaz lub biometan. Źródłem tej energii mogą być odpady organiczne lub osady z uzdatniania wody, ale także gnojowica i obornik z sektora  rolniczego. Inne możliwości pozyskiwania tej energii mogą pochodzić z przemysłu przetwórstwa spożywczego, gospodarstw domowych i restauracji. Możliwość zastąpienia tradycyjnych paliw biomasą lub odpadami organicznymi nie tylko wspiera dążenie do uniezależnienia się od paliw kopalnych, ale także prowadzi do bardziej wydajnych dostaw  energii z OZE. Wzorem może być Dania, gdzie sektor biogazu jest bardzo rozwinięty i ugruntowany. A przykładem firma Nature Energy, która jest właścicielem i operatorem 13 biogazowni zlokalizowanych na terenie całej Danii, obsługuje również jeden zakład we Francji.  W 2022 roku jej biogazownie przetworzyły ponad 4,4 miliona ton biomasy – odpadów z rolnictwa, przemysłu i  gospodarstw domowych – przekształcając ją w ponad 181 milionów m3 zielonego gazu. Taka ilość biogazu mogłaby  posłużyć do napędzenia 8000 autobusów przejeżdżających rocznie 30 000 mil lub do ogrzania 157 000 domów.  Wszystko to jest neutralne pod względem emisji CO2, a także zastępuje paliwa kopalne.

Ambasada Królestwa Danii w Polsce zaprasza do udziału w seminarium, na którym podzieli się duńskim doświadczeniem w zakresie zwiększenia lub rozpoczęcia produkcji biogazu z odpadów  rolniczych i organicznych. Duńscy partnerzy, firmy GreenFarm, Renew Energy & Nature Energy, działające  w duńskim sektorze biogazowym, reprezentujące rozwiązania na małą, średnią i dużą skalę, przedstawią swoje rozwiązania i najlepsze praktyki.

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2023r. godz. 10:00-17:00 w Netto Arena Szczecin. Do udziału w seminarium szczególnie zaproszeni są włodarze samorządów, członkowie spółdzielni i organizacji rolniczych oraz rolnicy indywidualni. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać najpóźniej do  dnia 30.11.2023 r. na adres: bardzi@um.dk

Współorganizatorem konferencji jest Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej

Dodaj komentarz